Λοιπόν...

Λοιπόν...
Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχεις φορολογητέο εισόδημα 20.000€.
Πάμε.
Φόρος εισοδήματος 26% για το 2015.
Ασφαλιστικές εισφορές: 20% (ΕΦΚΑ).
Υγειονομική κάλυψη: 7%.
Σύνολο: 53% (ναι, και το έψαξα καλά)
Δηλαδή: στα 100€, τα 53€ στα παίρνει το κράτος και μη βγάλεις κιχ.
Δεν βάζω προκαταβολή φόρου, ΦΠΑ (ναι «δεν είναι φόρος για σένα» τάχα, αλλά τον πληρώνεις ως καταναλωτής) και ΕΝΦΙΑ (ναι, «τι το θες το σπίτι ρε;»).

Ηλίθιοι, θα ανθίσει η φοροδιαφυγή, σαν χωράφι με αφιόνι στο Αφιόν (Καραχισάρ). Ηλίθιοι. 

Θωμάς Μαυροφίδης

 

Share: