Σεπτέμβριος σωτηρίου έτους 2016: Αναβιώνει τo κίνημα της πατάτας