Επίτροποι των ξένων θα ελέγχουν τους Δήμους και τις Περιφέρειες

 
Συνεδριάζει στη 1.30 το μεσημέρι, την  Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στα γραφεία της, Μεσογείων 15, 4ος όροφος.
Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι:
«Η πρόταση της κυβέρνησης για προσαρμογή του άρθρου 6 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», για τις Περιφέρειες και τους Δήμους».
Μέ άλλα λόγια, στους δήμους και τις περιφέρειες θα μπορεί η κάθε Κυβέρνηση να διορίζει επιτρόπους, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση, τους πρώτου βαθμού δημόσιας διοικησης, με τα κελεύσματα των νεο-αποικιοκρατών της Ε.Ε. Και αφού εκεί θέλουν να οδηγήσουν τα πράγματα, γιατί δεν καταργούν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, να διορίζουν απευθείας τους γκαουλάιτερ; 

  

Share: