ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΟΝ-ΑΡΟΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Στη Βουλή η σύμβαση, παραμένουν οι εκκρεμότητες. Η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι τυπικά το επόμενο μεγάλο βήμα για να προχωρήσει το έργο της αξιοποίησης του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, έπειτα από την ψήφιση της σύμβασης της αγοραπωλησίας του ακίνητου από τη Βουλή. Ουσιαστικά, όμως, υπάρχουν σειρά από ανοιχτά θέματα, όπως είναι τα προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της σύμβασης, με βασικότερο αυτό της υποχρέωσης του Δημοσίου να προκηρύξει άδεια για τη λειτουργία καζίνου εντός των εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαία νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει να γίνει καζίνο στην περιοχή του Ελληνικού. Ρύθμιση εκκρεμεί επίσης σχετικά με το ζήτημα της λειτουργίας του πάρκου, όπου οι επενδυτές με επικεφαλής τη LamdaDevelopment αναλαμβάνουν την υποχρέωση της συντήρησής του, αλλά δεν είναι καθορισμένο μεταξύ άλλων που θα κατευθύνονται τα δημοτικά τέλη από τα κτήρια που  θα   δημιουργηθούν στην έκταση των 6.200 στρεμμάτων. Επίσης το Δημόσιο θα πρέπει να μεριμνήσει για τη μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών του που σήμερα λειτουργούν εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου». 

Share: