Η ατμομηχανή της ανάπτυξης;

Τα χρόνια της μνημονιακής κρίσης η συρρίκνωση της  δευτερογενούς τομέα στην Ελλάδα γιγαντώθηκε. Όμως  η καθοδική πορεία  είχε αρχίσει από την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ το 1981. Από την δεκαετία του 1980, καταγράφεται  σημαντική συρρίκνωση των  κλάδων  κλωστοϋφαντουργικών  προϊόντων  και ειδών  ενδυμασίας, κατεργασίας και βαφής γουναρικών. Μέχρι την ένταξη της χώρας μας στην Κοινότητα αυτοί οι κλάδοι,  είχαν  σημαντική συνεισφορά στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και απασχόληση της μεταποίησης.
Διαφορετική πορεία ακολούθησε  ο κλάδος τροφίμων  και ποτών, με  σημαντική συμμετοχή στην πίτα  της συνολικής  μεταποιητικής παραγωγής  και απασχόληση, έως τις αρχές του 1980, την οποία αύξησε σημαντικά, τα χρόνια που μεσολάβησαν, με αποτέλεσμα  το 2009 να αποτελεί περίπου το ένα τρίτο της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης και το ένα τέταρτο της συνολικής μεταποιητικής απασχόλησης.  Πολύ μικρό μερίδιο στην αγορά, εξακολουθούν να κατέχουν και σήμερα, οι κλάδοι μέσης και υψηλής  τεχνολογίας, παρά την σχετική αύξηση την οποία κατέγραψαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά, οι περισσότεροι  μεταποιητικοί κλάδοι παρουσιάζουν μικρές εξαγωγικές  επιδόσεις, αδυνατώντας  να ανταποκριθούν στις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού.
 
Οι αδύναμες επιδόσεις της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, ίσως εξηγούνται  σε μεγάλο  σημαντικό βαθμό από τις μη στοχευμένες  επενδύσεις, καθώς και από  τις χαμηλές δαπάνες  που διατίθενται για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.
Στο σύνολο τους  τα επενδυτικά κεφάλαια στον τομέα της μεταποίησης, παρουσιάζουν πτωτική πορεία, ιδιαίτερα μετά το 2008, καθιστώντας δυσμενέστερη τη θέση του δευτερογενούς τομέα, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις ξένες αγορές.
 
Κρίσιμο και ικανό μέγεθος, για τον εκσυχρονισμό και την ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα στην χώρα μας , αποτελεί ο στρατηγικός ρόλος του δημόσιου τομέα, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πορείας. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας, θα μπορούσε να συνεισφέρει  στην διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής δυναμικής, όχι μόνο για τον δευτερογενή τομέα, αλλά για την οικονομία συνολικότερα.

Share: